13 februari 2017

Theater de Kampanje

TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Reserveer vandaag nog uw kaarten voor de eerste editie TEDxDenHelder!
– Danny Jacksteit
GGZ hulpverlener & docent
Danny is hulpverlener bij de GGZ en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in stigma. Niet alleen in het concept en effect, maar ook in het tegengaan ervan. Binnen de GGZ brengt hij dit onder de aandacht van zijn collega’s en bespreekt hij het met cliënten. Daarnaast doceert hij aan Hogeschool Inholland. Meer informatie is beschikbaar op www.samensterkzonderstigma.nl

Health professionals have preconceptions, here’s how to fight it

De mens is geprogrammeerd om de omgeving te scannen op gevaar. Iedere impuls of observatie gaat eerst door dit filter. Waarna wij, vaak onbewust, besluiten te vluchten, te vechten of te benaderen. Lukt het jou om dit filter uit te zetten? En als dit niet lukt wat is dan het effect op de ander?
Op 13 februari geeft Danny het antwoord en zet hij je aan het denken over vooroordelen!
TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Het beoogde resultaat: Een positieve powerboost waarvan de effecten in, rondom en ver buiten Den Helder zichtbaar zullen zijn, ook op de langere termijn!