8 oktober 2018

Theater De Kampanje, Den Helder
TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Reserveer vandaag nog uw kaarten voor de tweede editie TEDxDenHelder!

8 oktober 2018

Theater De Kampanje, Den Helder

Cabaretier
en stand up
comedian

- Henk Verhoeven

Schrijver en docent toegepaste  psychologie Fontys Hogescholen
Henk studeerde af als Arbeids- en Organisatiepsycholoog en werkte als trainer en adviseur met als aandachtsgebieden personeelsselectie en loopbaancounseling. Inmiddels is Henk docent Toegepaste Psychologie aan de Fontys Hogescholen met bijzondere interesse voor de evolutionaire psychologie. Over dit thema schreef hij het boek Oerganisatie.

Volgendeoverzicht

henk verhoeven

wetenschap en Religie: is integratie mogelijk?

Gaan wetenschap en geloof samen? Of is eenieder die de twee wil verbinden gedoemd tot een schizofreen bestaan. We leven in een veranderende tijdgeest, in een samenleving die ruimte biedt om deze discussie te voeren. Dat is een groot goed en biedt verrassende inzichten.   

TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Het beoogde resultaat: Een positieve powerboost waarvan de effecten in, rondom en ver buiten Den Helder zichtbaar zullen zijn, ook op de langere termijn!
tickets