13 februari 2017

Theater de Kampanje

TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Reserveer vandaag nog uw kaarten voor de eerste editie TEDxDenHelder!
– Kazimier Helfenrath
Docent Toegepaste Psychologie
Kazimier Helfenrath heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij is docent aan Fontys Hogeschool en doceert onder andere de vakken gezondheidspsychologie en talent in organisaties. Daarnaast is hij werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat Dynamische Talentinterventies. Hij onderzoekt de invloed van organisatiecultuur en organisatieklimaat op talentontwikkeling plus de invloed van deze aspecten op een duurzame relatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Bezoek www.fontys.nl voor meer informatie!

Cookies change the world!

Is het mogelijk om jezelf te inspireren? Kun je inspiratie vinden om je dagelijkse werkzaamheden met nog meer betrokkenheid te doen, door actief op zoek te gaan naar mensen, voorbeelden en verhalen die jou motiveren?  En zo ja, op welke manier heb jij jezelf dan onlangs geïnspireerd? 
Kazimier vertelt je op 13 februari waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en hoe hij dit toepast in zijn werk.
TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Het beoogde resultaat: Een positieve powerboost waarvan de effecten in, rondom en ver buiten Den Helder zichtbaar zullen zijn, ook op de langere termijn!