13 februari 2017

Theater de Kampanje

TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Reserveer vandaag nog uw kaarten voor de eerste editie TEDxDenHelder!
– Patrick Moriarty
Wateringenieur en CEO van IRC
Patrick Moriarty is een Ierse wateringenieur en CEO van IRC. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in het opzetten van water-, hygiëne- en sanitaire systemen, in het bijzonder in Zuid-Azië en Afrika. Hij is een gedreven expert die al jaren met hart en ziel succesvol bouwt aan complexe systemen. Hij zoekt hierbij met name naar mogelijkheden om het beleid, toegepast onderzoek en de praktijk met elkaar te verbinden. Meer info

It’s the systems, stupid!

Onze samenleving bestaat uit complexe systemen die bijvoorbeeld zorg, onderwijs en sanitaire voorzieningen leveren. Ondanks dat de systemen een grote rol spelen in ons leven, merken wij deze pas op als zij falen en zijn we niet bereid om erin te investeren. Er wordt vaak gekozen voor snelle,  voordelige oplossingen en opportunistische leiders met plannen voor de korte termijn. Dit kan ook anders! 
TEDxDenHelder inspireert, creëert en verbindt en versterkt op die manier de stad en regio. Het beoogde resultaat: Een positieve powerboost waarvan de effecten in, rondom en ver buiten Den Helder zichtbaar zullen zijn, ook op de langere termijn!